USB svjetlo može se koristiti kod čitanja ili rada uz PC. Stolni stalak sa žičanim prilagodljivim nosačem, omogućava postavljanje u željeni položaj. Koristi se super-sjajni LED sa svjetlom koje godi oku.
Napajanje iz USB priključka.