Na maloj, svega 10 metara dugačkoj jedrilici HIR 3, Mladen Šutej i Ozren Bakrač, uputili su se u najopasnija mora svijeta – područje Ognjene zemlje. Cilj projekta bio je osvajanje Cape Horna, poznatog i zloglasnog najjužnijeg rta Južne Amerike.

U vodama oko Horna vladaju ekstremno teški vremenski uvijeti koji su oduvijek bili velika, a često puta i nepremostiva, prepreka pomorcima. Knjiga opisuje plovidbu od Rio de Janeira prema jugu, jedrenje La Platom u Buenos Aires te zatim prema Ognjenoj zemlji.

Cape Horn je osvojen, oplovljen je čak dva puta, a zatim se krhka plastična jedrilica uvukla u kanale Patagonije. Posada se od velikih napora oporavila u najjužnijem gradu na svijetu Ushuai (Argentina), a zatim kroz čuveni kanal Beagle uputila u Magellanov tjesnac. Posljednji dio te etape jedrenja oko svijeta, bila je plovidba kroz tisuće milja dugi labirint Patagonije do gradića Valdivija (Čile) u Pacifiku. Bakrač se tu iskrcao, a Šutej sam nastavio preko Tihog oceana.

Ostatak plovidbe oko svijeta opisan je u kraćim crtama. Ognjena zemlja i Patagonija bile su pravi cilj ove jedriličarske ekspedicije. Izvanredno teški uvjeti koji prevladavaju u tim krajevima izazov su vrhunskim jedriličarima. Snažni vjetrovi, olujni udari williwawa, uz slabe pomorske karte postavljaju gotovo nemoguće zadatke posadi malog broda.