Ultrazvučni rastjerivač miševa, štakora, žohara, buha, cvrčaka, mrava te ostalih nametnika i sitnih glodavaca. Pokriva prostor bez prepreka površine do 550 m2.

Ima preklopnik kojim se bira način rada ili provjerava ispravnost. U položaju TEST radna frekvencija se pomiče u čujno područje. Na taj način možete se uvjeriti u prodoran i nepravilan zvuk kakav čuju nametnici u ultrazvučnom području.

Preklopnikom se može odabrati način rada:
– test
– emitira ultrazvuk
– emitira visokotlačne valove
– emitira ultrazvuk i visokotlačne valove

Uređaj odašilje ultrazvučne valove promjenjljive frekvencije u rasponu od 25 – 60 kHz što je iznad zvučnog područja čujnosti pa ne smeta ljudima. Na taj način proizvodi neugodnu i bučnu okolinu za glodavce i nametnike, pa oni napuštaju štićeni prostor. Efekte djelovanja uočit ćete nakon nekoliko dana, a puna djelotvornost postiže se za otprilike mjesec dana kad će i najuporniji nametnici odustati i pobjeći iz štićenog prostora.

Uređaj je jači i bitno poboljšan u odnosu na slične rastjerivače nametnika, jer ima 2 ultrazvučna zvučnika i 1 zvučnik koji emitira visokotlačne valove s ukupnim kutem djelovanja od 360º.

Predviđen za korištenje u natkrivenom prostoru gdje postoji priključak za struju.

Uređaj ne smeta kućnim ljubimcima, psima, mačkama ili domaćim životinjama. Ipak pripazite ako imate hrčka, zamorca ili sličnog ljubimca glodavca, te ih držite izvan područja djelovanja ovog uređaja.

SPECIFIKACIJA:
Dimenzije: 120 x 70 mm
Napajanje: adapter 100–240 V/50–60 Hz
Potrošnja: 200 mA
Područje djelovanja: 550 m²
Pogodno za unutarnji natkriveni prostor